Thông báo tham dự seminar về các bệnh do virus nghiêm trọng mới xuất hiện và tái xuất hiện và khoá đào tạo thực hành về các nguyên tắc an toàn sinh học


SỐ HIỆU

1511/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

12-04-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tham dự seminar về các bệnh do virus nghiêm trọng mới xuất hiện và tái xuất hiện và khoá đào tạo thực hành về các nguyên tắc an toàn sinh học, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.