Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần thứ XII năm 2023


SỐ HIỆU

3860/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

12-09-2023     Hội nghị Khoa học Sau đại học của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế sẽ tổ chức theo năm cho các học viên Sau đại học (Nghiên cứu sinh, Cao học, Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I), mục đính của Hội nghị là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong Đào tạo Sau đại học.
     Nhà trường dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học lần thứ XII năm học 2023 cho các học viên Sau đại học vào ngày 18/11/2023 (thứ bảy).
     Việc tham dự báo cáo tại Hội nghị Khoa học Sau đại học kèm ít nhất một bài báo liên quan đến đề tài luận án được đăng tải tại Tạp chí Khoa học Nhà trường là điều kiện bắt buộc đối với các nghiên cứu sinh để được xét bảo vệ luận án.
     Các bài báo sẽ được thẩm định, phản biện để đăng trong Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế (Tạp chí nằm trong danh mục của Hội đồng chức danh Giáo sư, được tính 1 điểm). Các báo cáo tại Hội nghị sẽ được Hội đồng chấm điểm và trao giải thưởng.
     Hạn cuối nhận bài: 07/10/2023.
     Hình thức nhận bài: 01 bản in + file đính kèm. (quy định theo mẫu đính kèm)
     Địa chỉ nhận bài: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.
     Email: phong.dtsdh@huemed-univ.edu.vn
     Tiêu đề email: Gửi bài tham dự Hội nghị Khoa học SĐH 2023.
     Điện thoại: 0234.3820857.
     Đề nghị các Khoa/ Bộ môn, Quý Thầy Cô hướng dẫn và các học viên Sau đại học nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần thứ XII năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.