Thông báo Quyết định thu hồi bằng CKI


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-06-2020

18-06-2020


1. Trường Đại học Y Dược Huế thông báo về Quyết định số 2179/QĐ-BYT ngày 27/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xoá tên ông Huỳnh Văn Thịnh trong danh sách quyết định số 4613/QĐ-BYT ngày 15/11/2013 về việc công nhận trúng tuyển và quyết định 4440/QĐ-BYT ngày 28/10/2015 về việc tốt nghiệp chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa khóa 2013-2015.

- Lý do: sử dụng văn bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa “không hợp pháp” để đăng ký dự thi CKI

2. Trường Đại học Y Dược Huế thông báo về Quyết định số 3251/QĐ-BYT ngày 31/5/2018 về  việc xoá tên ông Trần Quốc Hưng trong danh sách quyết định 5193/QĐ-BYT ngày 29/12/2009 về việc tốt nghiệp chuyên khoa cấp I chuyên ngành Y tế công cộng khóa 2007-2009.

3. Trường Đại học Y Dược Huế thông báo về Quyết định số 3251/QĐ-BYT ngày 31/5/2018 về  việc xoá tên ông Hoàng Công Đức trong danh sách quyết định 4211/QĐ-BYT ngày 27/10/2008 về việc tốt nghiệp chuyên khoa cấp I chuyên ngành Ngoại khoa khóa 2006-2008.

- Lý do: sử dụng văn bằng tốt nghiệp Y sĩ đa khoa “không hợp pháp” để đăng ký dự thi bác sĩ y khoa hệ chuyên tu   

 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Quyết định thu hồi bằng CKI, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.