Thông báo ôn thi CK I, CKII năm 2016


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-05-2016

12-05-2016

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo ôn thi CK I, CKII năm 2016, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.