Thông báo mở lớp ôn tập và thi tuyển ngoại ngữ Tiếng Anh B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam dành cho học viên và người học có nhu cầu


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

26-10-2017

26-10-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo mở lớp ôn tập và thi tuyển ngoại ngữ Tiếng Anh B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam dành cho học viên và người học có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.