Thông báo kết quả điểm tuyển sinh Cao học đợt I năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-05-2021

10-05-2021


* Kết quả tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021:

Tra cứu tại địa chỉ: http://dkxt.hueuni.edu.vn/xemdiemcaohoc

Hoặc file đính kèm: Kết quả

 

 

 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kết quả điểm tuyển sinh Cao học đợt I năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.