Thông báo hoãn tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

18-02-2021

18-02-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo hoãn tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.