Thông báo hoãn tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-03-2020

16-03-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo hoãn tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.