Thông báo hoãn buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Mạnh Linh - Chuyên ngành: Sản phụ khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

29-07-2020

29-07-2020


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế  thông báo hoãn tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Trần Mạnh Linh, ngành: Sản phụ khoa, mã số: 9 72 01 05 vào ngày 06 tháng 08 năm 2020 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Lý do: Dịch Covid-19 tái bùng phát ra cộng đồng đang diễn biến phức tạp.

Thời gian bảo vệ luận án chính thức sẽ được thông báo lại vào thời điểm thích hợp và đúng quy định.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo hoãn buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Mạnh Linh - Chuyên ngành: Sản phụ khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.