Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (đợt 1)


SỐ HIỆU

1870

THỜI GIAN

05-05-2023


Căn cứ Thông báo số 462/TB-ĐHYD ngày 17/02/2023 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc tuyển sinh đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (đợt 1), Nhà trường thông báo gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ như sau: - Thời gian thu nhận hồ sơ đến hết ngày 19/5/2023 - Thời gian dự kiến nhập học ngày 05/6/2023 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại Phòng Ðào tạo sau đại học, Trường Ðại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế. Số điện thoại: 0234.3820857, Email: phong.dtsdh@huemed-univ.edu.vn ./.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (đợt 1), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.