Thông báo đề cương ôn thi tuyển sinh cao học năm 2023


SỐ HIỆU

2068/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

16-05-2023


Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh cao học vào tháng 6 và tháng 9 năm 2023, Nhà trường thông báo đến các thí sinh tham gia thi tuyển cao học đề cương ôn thi của các môn sau: 1 Điều dưỡng (Điều dưỡng), 2 Gây mê hồi sức (Gây mê hồi sức), 3 Khoa học y sinh (Hóa sinh y học), 4 Nội khoa (Nội khoa), 5 Ngoại khoa (Ngoại khoa), 6 Răng - Hàm - Mặt (Răng Hàm Mặt), 7 Sản phụ khoa (Sản phụ khoa), 8 Tai - Mũi - Họng (Tai Mũi Họng), 9 Y học cổ truyền (Y học cổ truyền), 10 Y tế công cộng (Tổ chức y tế), 11 Dược lý dược lâm sàng (Dược lý - Dược lâm sàng), 12 Nhi khoa (Nhi khoa), 13 Điện quang và y học hạt nhân (Chẩn đoán hình ảnh), (Các đề cương đính kèm). Trân trọng./
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đề cương ôn thi tuyển sinh cao học năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.