Quyết định ban hành danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần; ngành khác và các môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ thi tuyển sinh cao học


SỐ HIỆU

1039/QÐ-ĐHYD

THỜI GIAN

15-03-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Quyết định ban hành danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần; ngành khác và các môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ thi tuyển sinh cao học, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.