Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-06-2020

23-06-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.