Thông báo về việc thử nghiệm đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy, học kỳ II năm học 2015 - 2016


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-05-2016

04-05-2016


Thực hiện kế hoạch triển khai phần mềm quản lý tín chỉ tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, nhà trường thông báo cho sinh viên năm thứ nhất (khóa tuyển sinh 2015) hệ chính quy một số nội dung sau đây:

         - Phần mềm quản lý tín được sử dụng cho 3 đối tượng: Cán bộ quản lý, Sinh viên, Giảng viên. Trong đó sinh viên đăng ký học phần, chọn giáo viên giảng dạy, theo dõi quá trình học tập trong toàn khóa học, xem thông tin về giảng viên, tự sắp xếp TKB cho bản thân, xem điểm…

         - Sinh viên truy cập vào địa chỉ: cems-med.hueuni.edu.vn để tiến hành đăng ký thử nghiệm các học phần học tập của học kỳ II năm học 2015-2016. Mỗi sinh viên được cấp riêng 1 tài khoản gồm tên đăng nhập (chính là mã sinh viên) và mật khẩu (theo danh sách đính kèm thông báo này).

         - Hướng dẫn sử dụng trang thông tin đào tạo tín chỉ dành cho sinh viên và mật khẩu được thông báo tại trang web của Phòng ĐTĐH: dtdh-ydh.edu.vn.

         - Thời gian đăng ký: từ ngày 01/05/2016 đến hết ngày 10/05/2016.

         - Đây là bước đầu thử nghiệm vận hành phần mềm quản lý tín chỉ, sau khi hoàn thiện sẽ chính thức đưa vào sử dụng từ học kỳ I, năm học 2016-2017 (dự kiến sinh viên sẽ đăng ký học vào tuần 25 đến 30/08/2016). Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, sinh viên phản hồi về Phòng ĐTĐH qua email: phongdaotao.huemed@gmail.com (ghi rõ họ tên, lớp, ngành học).

Đính kèm file hướng dẫn sử dụng: Download

Đính kèm file mật khẩu và tên đăng nhập: Download

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc thử nghiệm đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy, học kỳ II năm học 2015 - 2016, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.