Thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-01-2021

27-01-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.