Thông báo về việc công bố kết quả xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-08-2020

27-08-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc công bố kết quả xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.