Thông báo về Lịch thi Tốt nghiệp đại học cho sinh viên cuối khóa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-05-2016

04-05-2016


Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, nhà trường thông báo lịch thi tốt nghiệp đại học cho các lớp cuối khóa như sau:

Lịch thi Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đính kèm file: Download

Lịch thi các tín chỉ tốt nghiệp cho lớp YHDP6 và YTCC6 đính kèm file: Download

Lịch thi Tốt nghiệp đại học hệ VLVH đính kèm file: Download

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về Lịch thi Tốt nghiệp đại học cho sinh viên cuối khóa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.