Thông báo về lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông theo hình thức VLVH năm thứ nhất và năm thứ ba


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-06-2016

23-06-2016


Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và thông báo số 2976/TB-DHYD ngày 01/12/2015 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Huế về việc hướng dẫn thực hiện thi học kỳ năm học 2015-2016. Nhà trường thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho sinh viên liên thông theo hình thức vừa làm vừa học năm thứ nhất và năm thứ ba như sau:

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông theo hình thức VLVH năm thứ nhất và năm thứ ba, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.