Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2019 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

14-01-2019

14-01-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2019 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.