Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2016


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

21-01-2016

21-01-2016


TB TS đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2016

(Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng từ 36 tháng trở lên)

 

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU (675 chỉ tiêu)

1.1. Liên thông đại học hình thức chính quy từ trình độ trung cấp, cao đẳng (225 chỉ tiêu)

  1.1.1. Liên thông đại học hình thức chính quy từ trình độ trung cấp

 1. Y đa khoa.
 2. Y học cổ truyền.
 3. Y học dự phòng.
 4. Dược học.

  1.1.2. Liên thông đại học hình thức chính quy từ trình độ cao đẳng

 1. Điều dưỡng.
 2. Xét nghiệm y học.
 3. Kỹ thuật hình ảnh y học.

1.2. Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp

(450 chỉ tiêu, trong đó có 50 chỉ tiêu liên thông đại học chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa hình thức vừa làm vừa học tại trường Cao đẳng Lê Quý Đôn)

 1. Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa”.
 2. Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản”.
 3. Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê Hồi sức”.
 4. Xét nghiệm y học.
 5. Kỹ thuật hình ảnh y học.
 6. Y tế công cộng.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh là công dân Việt Nam đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo tại các cơ sở y tế được tham gia tuyển sinh dưới hình thức thi tuyển.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2016, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.