Thông báo thay đổi thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2020 dành cho đối tượng tốt nghiệp cao đẳng


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

18-03-2020

18-03-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo thay đổi thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2020 dành cho đối tượng tốt nghiệp cao đẳng, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.