Thông báo thay đổi lịch học lý thuyết tại giảng đường để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp của sinh viên năm cuối hệ chính quy


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

11-05-2018

11-05-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo thay đổi lịch học lý thuyết tại giảng đường để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp của sinh viên năm cuối hệ chính quy, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.