Thông báo ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-09-2018

12-09-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.