Thông báo lịch thi tuyển sinh đại học hệ liên thông năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-10-2020

15-10-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo lịch thi tuyển sinh đại học hệ liên thông năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.