Thông báo lịch chấm thi học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên năm cuối hệ chính quy và liên thông chính quy


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

08-01-2020

08-01-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo lịch chấm thi học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên năm cuối hệ chính quy và liên thông chính quy, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.