Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2020-2021 hệ chính quy (bổ sung), hệ liên thông (lần 1) và thi tốt nghiệp lần 2 cho hệ liên thông chính quy từ cao đẳng


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-06-2021

16-06-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2020-2021 hệ chính quy (bổ sung), hệ liên thông (lần 1) và thi tốt nghiệp lần 2 cho hệ liên thông chính quy từ cao đẳng, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.