Thông báo đón tiếp sinh viên hệ liên thông vừa làm vừa học trúng tuyển nhập học năm học 2017-2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

03-11-2017

03-11-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đón tiếp sinh viên hệ liên thông vừa làm vừa học trúng tuyển nhập học năm học 2017-2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.