Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển năm 2022 làm thủ tục nhập học


SỐ HIỆU

4334/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

01-11-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển năm 2022 làm thủ tục nhập học, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.