Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2023


SỐ HIỆU

3568/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

19-08-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.