Thông báo về việc tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp CiC


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

19-05-2020

19-05-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp CiC, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.