Thông báo về việc tham gia Cuộc thi sinh viên toàn năng


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-05-2018

17-05-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tham gia Cuộc thi sinh viên toàn năng, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.