Thông báo về việc đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2022 làm thủ tục nhập học


SỐ HIỆU

3583/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

15-09-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2022 làm thủ tục nhập học, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.