Thông báo tổng kết năm học 2019-2020 và đại hội lớp năm học 2020-2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

21-10-2020

21-10-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổng kết năm học 2019-2020 và đại hội lớp năm học 2020-2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.