Thông báo tham gia chương trình giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu - "Sống trong thế giới hiện đại với những con số tàng hình"


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-09-2017

06-09-2017


Nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng về học tập và định hướng nghề nghiệp, Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ có buổi nói chuyện giao lưu với sinh viên về chủ đề: "Sống trong thế giới hiện đại với những con số tàng hình".

- Thời gian: 7h45 ngày 09/09/2017 (Thứ bảy)

- Địa điểm: Giảng đường 1, Trường Đại học Sư phạm Huế, 34 Lê Lợi.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tham gia chương trình giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu - "Sống trong thế giới hiện đại với những con số tàng hình", xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.