Thông báo kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên ở nội trú ĐHH tại các ký túc xá học kỳ II, năm học 2017-2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-01-2018

12-01-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên ở nội trú ĐHH tại các ký túc xá học kỳ II, năm học 2017-2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.