Thông báo kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú năm học 2018-2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-06-2018

06-06-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú năm học 2018-2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.