Thông báo điều chỉnh Lịch phân giảng đường Đại hội chính thức các lớp sinh viên năm học 2018-2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

29-08-2018

29-08-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo điều chỉnh Lịch phân giảng đường Đại hội chính thức các lớp sinh viên năm học 2018-2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.