Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo liên tục về “Cấy ghép nha khoa” năm 2023


SỐ HIỆU

46/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

05-01-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo liên tục về “Cấy ghép nha khoa” năm 2023, xin vui lòng liên hệ Khoa Răng Hàm Mặt tại đây để có thêm thông tin.