Yêu cầu chào giá sửa chữa máy lọc nước siêu sạch


SỐ HIỆU

5067/QĐ-ĐHYD

THỜI GIAN

24-11-2023


Yêu cầu chào giá sửa chữa máy lọc nước siêu sạch
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Yêu cầu chào giá sửa chữa máy lọc nước siêu sạch, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.