Thông báo về việc kết quả lấy ý kiến tín nhiệm danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16, năm 2023


SỐ HIỆU

77/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

06-01-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc kết quả lấy ý kiến tín nhiệm danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16, năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế tại đây để có thêm thông tin.