Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược


SỐ HIỆU

2026/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

05-12-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.