Thông báo số 1 tổ chức Hội nghị khoa học Bệnh truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới lần thứ 3 năm 2021


SỐ HIỆU

1667/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

15-02-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 1 tổ chức Hội nghị khoa học Bệnh truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới lần thứ 3 năm 2021, xin vui lòng liên hệ Bộ môn Truyền nhiễm - Lao tại đây để có thêm thông tin.