Võ Minh Tiếp

Võ Minh Tiếp

Bác sĩ

Bộ môn Ký sinh trùng Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ Viện Y Sinh họcGiảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Ký sinh trùng