Dự án MEDRIX

Nâng cao năng lực học tập và nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y - Dược Huế

Đối tác:
Tổ chức MEDRIX
Phạm vi:
Giáo dục, Y tế
Thời gian:
2021-2022
Tình trang dự án:
Đang triển khai

Dự án MEDRIX là dự án phối hợp giữa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Tổ chức MEDRIX (Hoa Kỳ) với mục đích nâng cao năng lực học tập và nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.