Hội nghị triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2

Ngày 4 tháng 1 năm 2024, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế đã tổ chức một Hội nghị quan trọng nhằm thảo luận về kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2. Hội nghị quan trọng này đã diễn ra với sự tham gia của Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, lãnh đạo các Phòng, Ban chức năng, Trung tâm, Viện, cùng với các trợ lý Bảo đảm chất lượng giáo dục tại các đơn vị.

2024-01-09 | Công khai giáo dục

Báo cáo 3 công khai năm 2022-2023

Báo cáo 3 công khai năm 2022-2023

2023-10-02 | Công khai giáo dục

Khảo sát sinh viên đánh giá giảng viên học kỳ II năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch khảo sát sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2022-2023, Nhà trường Thông báo đến tất cả sinh viên đường link khảo sát giảng viên

Quy định, hướng dẫn KĐCLGD

Tập hợp các văn bản quy định về kiểm định chất lượng giáo dục

Quy trình, quy định, chính sách Bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Y -- Dược, Đại học Huế

Tập quy trình, quy định chính sách Bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Y -- Dược, Đại học Huế từ trước đến nay