ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Trường An

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng phòng

Ngô Văn Đồng

Thạc sĩ

Phó trưởng Phòng

Vĩnh Khánh

Tiến sĩ

Phó trưởng Phòng

Trần Thị Lợi

Bác sĩ CKII

Giảng viên

Võ Phúc Anh

Thạc sĩ

Chuyên viên

Nguyễn Hoàng Minh

Bác sĩ

Chuyên viên

Đặng Thị Kim Chi

Cử nhân

Chuyên viên

Lê Quang Mẫn

Cử nhân

Chuyên viên

Nguyễn Thị Yến Ngọc

Cử nhân

Chuyên viên

Nguyễn Thị Nhật Hòa

Thạc sĩ

Chuyên viên

Võ Ngọc Hà My

Thạc sĩ

Chuyên viên

Trần Đặng Xuân Hà

Thạc sĩ

Chuyên viên

Hà Minh Phương

Thạc sĩ

Chuyên viên

Lê Thị Phương Thuận

Thạc sĩ

Chuyên viên

Nguyễn Minh Tú

Thạc sĩ

Chuyên viên

Phan Văn Thắng

Thạc sĩ

Chuyên viên

Phan Anh Chi

Tiến sĩ

Chuyên viên