Y khoa

Bác sĩ Y khoa

6 năm

Đại học Chính quy

7720101

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

NGÀNH Y KHOA

(GENERAL MEDICINE)

MÃ SỐ: 7720101

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Bác sỹ đa khoa là đào tạo những người có y đức, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề sức khỏe cá nhân và cộng đồng, có khả năng nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1 Về thái độ

 • Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân; tôn trọng, cảm thông và hết lòng phục vụ người bệnh;
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;
 • Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.
 • Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp;
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ.

1.2.2. Về kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng;
 • Có kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.
 • Có phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học;
 • Nắm vững pháp luật và chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2.3. Về kỹ năng

 • Chẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường;
 • Định hướng chẩn đoán một số bệnh chuyên khoa;
 • Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường;
 • Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp, lập kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn diện và liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và bảo vệ môi trường;
 • Thực hiện một số xét nghiệm đơn giản tại cộng đồng;
 • Phát hiện sớm các dịch bệnh, tham gia phòng chống dịch bệnh và quản lý bệnh nhân ngoại trú toàn diện, liên tục;
 • Áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh;
 • Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;
 • Tham gia nghiên cứu khoa học;

1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

          Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sĩ đa khoa.

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ, tin học

Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ và tin học để nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Thời gian đào tạo     : 6 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 193 đơn vị tín chỉChuẩn đầu ra
 1. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Y Khoa
 2. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): General Medicine
 3. Trình độ đào tạo: Đại học
 4. Mã ngành đào tạo: 7720101
 5. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã dự thi xong kỳ thi THPT quốc gia: có kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoặc tương đương).
 6. Thời gian đào tạo: 6 năm
 7. Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
 8. Số tín chỉ yêu cầu tối thiểu: 196 đơn vị tín chỉ (chưa tính GDTC, GDQP)
 9. Thang điểm: Thang điểm 4 (tín chỉ)
 10. Điều kiện tốt nghiệp: Hoàn thành tổng số tín chỉ tối thiểu của ngành.
 11. Văn bằng tốt nghiệp: Bác sĩ Y khoa
 12.    Vị trí làm việc: Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sĩ Y khoa.
 13. Khả năng nâng cao trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ, BSCKI, BSCKII