Chứng nhận điện tử


Vui lòng nhập đúng thông tin theo đăng ký

Kiểm tra chứng nhận


Vui lòng nhập đúng thông tin mã số được in trên chứng chỉ

Cổng cấp giấy chứng nhận CME điện tử và tra cứu thông tin giấy chứng nhận trực tuyến


Để có thể tải về máy tính giấy chứng nhận CME điện tử có chứng thực bằng chữ ký số (Certificate Authority), học viên vui lòng nhập thông tin đúng với thông tin đã đăng ký.

Để xác thực giấy chứng nhận của học viên là hợp lệ, vui lòng nhập số giấy chứng nhận (thông thường góc trên trái giấy chứng nhận) vào ô tìm kiếm

Mọi thông tin về sự chính xác của thông tin đăng ký của học viên vui lòng liên hệ
Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế

Điện thoại 0234 3676 616 - Email: hpti@huemed-univ.edu.vn