V/v tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, liên tục theo nhu cầu


SỐ HIỆU

4191 ĐHYD-ĐTBDCBYT

THỜI GIAN

21-10-2022


Nhằm đáp ứng nhu cầu về các khóa đào tạo ngắn hạn, liên tục của các đơn vị tại miền Trung, Tây Nguyên và các cơ sở thực hành của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, bao gồm: đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức y khoa, phát triển nghề nghiệp, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo liên tục, đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế và các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác cho cán bộ y tế hay các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn y tế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo: Các bệnh viện, cơ sở y tế tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các cơ sở thực hành của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có nhu cầu về các khóa đào tạo ngắn hạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua email
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo V/v tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, liên tục theo nhu cầu, xin vui lòng liên hệ Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế tại đây để có thêm thông tin.