Quyết định công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp theo chính sách đặt hàng)


SỐ HIỆU

3474QĐ-HĐTS

THỜI GIAN

13-08-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Quyết định công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp theo chính sách đặt hàng), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.